Bajk.cz home
  HLEDEJ     
podrobné vyhledávání  
Klikni a popovídej si s přáteli!

Pravidla pohybu v přírodě

Dnes jsem si pro vás všechny připravil článek na téma, který v poslední době zmíchal poklidnými vodami cyklistiky, a který je určen všem, kteří se aktivně věnují nejen horské cyklistice, ale i ostatním aktivitám v přírodě. Myslím, že nemá cenu nad touto problematikou jen mávnout rukou a čekat, že se to nějak vyřeší samo.
Ano, bude se jednat o nově vznikající "Pravidla pohybu v přírodě". V následujícím článku najdete i vyjádření předsedy KČT.

Jelikož jsem se neúčastnil veletrhu "Regiontour" a návrh pravidel není ani zveřejněn na webu KČT, napsal jsem předsedovi KČT p. Markvartovi.

A zde je jeho odpověď (odpověď je zde uveřejěna tak, jak jsem ji obdržel):
Pane Kolombo,
návrh pravidel Pohybu v prírode KCT na svých webových stránkách dosud nemá. Je uz ale uverejnen na Cykloserveru, myslím, ze ten príspevek se jmenuje O cem se jednalo na Regiontouru". Nemáme nic proti tomu, aby se tento návrh objevil i na dalsích serverech. Mne osobne jen mrzí, ze tento nás (podle mého názoru hodne vstrícný) návrh, ve kterém se snazíme co nejvíce vyjít vstríc cyklistum, aby mohli pouzívat za urcitých podmínek i nekteré pes znacené trasy, je opet napadán nekterými takécyklisty, kterí na nikoho ohled brát nechtejí a zádná základní pravidla slusnosti a ohleduplnosti dodrzovat nehodlají.
Nechápou, ze kvuli nim budeme zrejme muset mnoho krásných tras bez náhrady zrusit. Je mi z toho dost smutno.
V príloze posílám text naseho návrhu pro dalsí diskusi.

Zdraví Karel Markvart, KCT.


A zde je onen návrh pravidel, které jsem dostal ve zmiňované příloze:

Příroda je naším společným bohatstvím. Měla by i nadále zůstat volně přístupná a při dodržení nutných pravidel pohybu v ní i pravidel ochrany přírody sloužit všem lidem k jejich rekreaci, turistickému a sportovnímu vyžití.

Tak jako na pozemních komunikacích existují pravidla silničního provozu, která se řídí platnými zákony a vyhláškami a jsou kontrolována Policií ČR, je třeba definovat i pravidla pohybu v přírodě. I tato pravidla by měla mít oporu v příslušných právních normách a jejich dodržování by mělo být kontrolováno.

Obecná pravidla:
 1. V přírodě se pohybujte tak, abyste ji nepoškodili a zároveň i ohleduplně k jiným návštěvníkům.
 2. Délku a náročnost tras volte úměrně svému věku, zdravotnímu stavu, fyzické zdatnosti a terénním a povětrnostním podmínkám.
 3. Turistickou výstroj a vybavení mějte vždy v dobrém stavu a takovou, aby odpovídala druhu pohybu, terénním a povětrnostním podmínkám.
 4. Dbejte na svoji osobní bezpečnost (přilba, brýle, krémy s ÚV filtrem), mějte vždy při sobě základní potřeby pro poskytnutí první pomoci i dostatečné množství tekutin a jídla.
 5. Ke svému pohybu v přírodě využívejte přednostně vyznačené trasy pro Vámi použitý druh přesunu, na značených trasách jiného přesunu respektujte absolutní přednost tohoto přesunu před ostatními. Na nevyznačených trasách má vždy přednost ten zranitelnější (sjíždějící lyžař před pěším, pěší před cyklistou apod.).
 6. Nikdy nevcházejte nebo nevjíždějte na trasy nebo jejich úseky, které jsou pro Vámi používaný druh přesunu zakázány.
 7. Dodržujte pravidla pro provozování daného druhu přesunu (pěší, lyže, cyklo), pravidla ochrany přírody, pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích i další pravidla, platná pro pohyb v daném území.
Pravidla pro jednotlivé druhy přesunů:

Pěší turisté
 1. I v případě, že není zakázána chůze v souběhu s lyž. trasou, nechoďte nikdy v lyžařských stopách ani v pásu 0,5 m na každé straně od nich.
 2. V úsecích, kde pěší značená trasa vede v souběhu s vyznačenou cyklotrasou se pohybujte v pravé polovině cesty tak, aby Vás cyklisté mohli vlevo předjet nebo minout.
 3. Na ostatních pěších značených trasách, kde není zakázán provoz cyklistů, umožněte cyklistům, aby Vás pomalou jízdou mohli předjet nebo minout.
 4. Máte-li s sebou psa, musí být na soubězích pěší a cyklistické značené trasy a na soubězích pěší a lyžařské značené trasy držen na vodítku a to tak, aby neohrožoval projíždějící cyklisty nebo lyžaře.
Cyklisté:
 1. Při předjíždění pěších turistů používejte vždy a včas zvukového signálu.
 2. Nejezděte nikdy v lyžařských stopách ani v pásu 0,5 m na každé straně od nich.
 3. V úsecích, kde pěší značená trasa vede v souběhu s cyklotrasou, se pohybujte v pravé polovině trasy a navíc takovou rychlostí, abyste byli schopni v kterémkoli okamžiku zabránit střetu s pěším turistou zpomalením nebo i zastavením.
 4. Na ostatních pěších značených trasách, kde není zakázán provoz cyklistů, se pohybujte takovou rychlostí, abyste byli schopni v kterémkoli okamžiku zabránit střetu s pěším turistou zpomalením nebo i zastavením.
Lyžaři:
 1. Pokud není na cestu zakázán vstup nebo vjezd i ostatním přesunům, jezděte vždy jen v lyžařské stopě.


Úkoly pro Klub českých turistů:
 1. Společně s příslušnými organizacemi usilovat o podstatné rozšíření oddělených tras pro jednotlivé druhy přesunů.
 2. Odsouhlasená Pravidla pohybu v přírodě uvést do příslušných zákonů i dalších právních norem. Jejich neustálou propagací je dostat i do vědomí každého, kdo se v přírodě pohybuje.
 3. Usilovat o právní ochranu turistických značených tras před jejich poškozováním hospodářskými i jinými aktivitami.
 4. Iniciovat zpřísnění postihů za jízdu motorových vozidel a sněžných skútrů mimo pro ně povolené komunikace; usilovat o pravidelné provádění kontrol dodržování těchto zákazů.
 5. Zveřejnit seznam pěších značených tras, po nichž není možná jízda cyklistů z jakýchkoli důvodů (pro zájmy ochrany přírody; kvůli nebezpečným úsekům; na žádost majitelů nebo správců pozemků, po nichž trasy vedou apod.).
 6. Iniciovat značení speciálních tras pro bikery a jezdce na koních tak, aby nevznikaly kolize s trasami ostatních přesunů. Po zkušenostech s provozem na nich pak definovat další odpovídající pravidla pohybu.
 7. V případě vzniku nového druhu přesunu v přírodě rozšířit Pravidla pohybu v přírodě i na tento přesun tak, aby mohl být provozován bez negativního účinku na přesuny ostatní.
 8. Sestavit zásady pohybu v přírodě pro jednotlivé přesuny, které jsou v ní provozovány.

Připomínky a návrhy na doplnění či změny ve výše uvedeném materiálu zasílejte, prosím, do 31.5.2003 na adresu:
Klub českých turistů – ústředí
k rukám K. Markvarta
Archeologická 2256
155 00 Praha 5 – Lužiny
nebo na mail: kct.markvart@volny.cz


A co si o tom myslite vy, naši čtenáři? Myslíte že takováto pravidla pomohou lepšímu soužití všech zúčastněných na jejich cestách? Zlepší vnímání a soužití bikerstva a vůbec všech cyklistů na cestách s pěšími turisty?
Nebo by jste to řešili jinak? Nebo vůbec? Anebo je to podle vás celé o něčem jiném nebo snad úplně zbytečné?

Máte-li k tomu co říci, napište to do diskuze!Datum: 28.01.2003   Autor: volná tvorba - Kolombo Miroslav   Kategorie: Volná tvorba
Vytiskni článek
Informuj kamaráda o článku
Přidej vlastní názor
Slovník neznámých pojmů
lepší
Jak Vás článek zaujal?
1 2 3 4 5
průměrné hodnocení = 3
(celkem 4400 hodnocení)
horší
Diskuse k článku
 Ako  Lubos  28.01.2003 14:42:00 
 Kašlu na to. Petr  28.01.2003 20:17:00 
 Jako malej kluk kolombo  28.01.2003 22:28:00 
 Jako malej kluk Wise  29.01.2003 7:58:00 
 Jako malej kluk kovar  29.01.2003 9:50:00 
 odpoved Petr  30.01.2003 16:06:00 
 přednost kolombo  31.01.2003 13:06:00 
 odpoved kovar  31.01.2003 17:50:00 
 Kašlu na to. slusny biker  29.01.2003 12:33:00 
 Kašlu na to. vladimír Plocek  29.11.2003 14:24:00 
 Kašlu na to. Pavel B.  28.05.2005 9:38:00 
 pravidla jsou na nic  Libor  28.01.2003 21:41:00 
 Re: pravidla jsou na nic Getrik  30.01.2003 13:55:00 
 slusnost   Twispik  29.01.2003 9:05:00 
 Re: slusnost  Getrik  29.01.2003 21:46:00 
 konzervatizmus  Getrik  29.01.2003 21:36:00 
 Re: konzervatizmus Pavel  30.01.2003 8:23:00 
 Re: konzervatizmus Getrik  30.01.2003 13:47:00 
 Re: konzervatizmus Tom  07.02.2003 23:24:00 
 zvonek  Michal  30.01.2003 17:54:00 
 Re: zvonek speeder  01.02.2003 11:39:00 
 Re: zvonek Hrabosh  06.02.2003 14:05:00 
 Re: zvonek ZB  07.02.2003 21:22:00 
 Re: zvonek Getrik  07.02.2003 22:22:00 
 Re: zvonek Fery  14.02.2003 8:38:00 
 Sorry, napoprvé jsem nepochopil přiřazení Jirka  19.02.2003 21:41:00 
 Názor  deryl  03.02.2003 9:19:00 
 Názor  deryl  03.02.2003 9:24:00 
 Zvonky jo  Jirka  19.02.2003 21:37:00 
 Proč??  obey  09.05.2003 14:32:00 
 Lidi neblázněte  Láďa cykloturista   01.08.2003 11:10:00 
 Pravidla pohybu v přírodě  vladimír Plocek  29.11.2003 14:35:00 
 Proč pravidla  kralik  15.07.2005 13:33:00 
 
BAJK NEWS
   Zprávy a novinky
   Ze sportu
   Recenze a testy
   Rady a nápady
   Cestopisy
   Zábava
   Volná tvorba
   Trasy
   PR články
DOPORUČUJEME
   Bajkárna
   Bazar
   Blog
   Fotogalerie
   Download
   Závody
   Prodejci
   Odkazy
   Slovník
BAJK OSOBNĚ
   Kontakt
   Redakční team
   Reklama na Bajku
   Nabízíme práci
BAJK e-mailem
 
zapište svůj e-mail a nechte si zasílat pravidelně čerstvé zprávy z Bajk.cz
IKONKA PRO VÁS
SPŘÁTELENÉ WEBY
Bazar a inzerce - KupNet.cz
Jízdní kola, cyklistický obchod
Vyhlídkové lety balonem na Karlštejnsku
Jízdní kola Scott, cyklo e-shop
Aktuální recenze
Reelight SL100 Flash
S nástupem zimy a krátícími se dny jsem přemýšlel nad lepším osvětlením svého kola. Dilema nabíjení akumulátoru, anebo výměny baterií, jsem nakonec vyřešil úplně jinak, indukčními blikačkami Reelight SL100 Flash.
  všechny recenze


Stáhněte si z Bajku
Hezká podzimní...
Pěkná podzimní tapetka na plochu.
  ostatní download

BAZAR aktuálně
17.09.2021 - poptávka
15.09.2021 - poptávka
03.09.2021 - nabídka
ordJYZkVIi
28.08.2021 - poptávka
26.08.2021 - poptávka
21.08.2021 - poptávka
09.08.2021 - poptávka
06.08.2021 - poptávka
04.08.2021 - nabídka
VLTvgWkKKyj
04.08.2021 - poptávka
   Copyright 2021 - Bajk.cz, design and programming by FRKAL