Rozměry: 1024x768 bodů Velikost: 139 Kb
Rubena Scylla Racing-Pro127