Rozmry: 909x574 bod Velikost: 157 Kb
Tabulka b����n�� pou����van��ch z��vit��.