Bajk.cz
ČeMBA jede dál 25.01.2011, Mimránková Jitka, Zprávy a novinky

Česká Mountainbiková Asociace (ČeMBA) zvolila na své mimořádné členské schůzi nové vedení. Do jejího čela se postavil Václav Volráb, iniciátor petiční akce za práva cyklistů v chystaném NP Křivoklátsko. Členové sdružení tak dali jasně najevo svůj nesouhlas s postupem bývalého vedení, které se pokusilo o jeho likvidaci.

Navzdory snahám bývalého vedení o zrušení České Mountainbikové Asociace dokázali její řadoví členové zániku sdružení zabránit. Nebývalá aktivita členů při záchraně organizace, hájící zájmy terénních cyklistů v České republice, je jasným signálem oprávněnosti její existence a novým impulsem pro její další úspěšné působení.

„Otevřenost a transparentnost jsou základními kameny další existence organizace, jež chce hájit zájmy terénních cyklistů v České republice“, uvedl nově zvolený předseda ČeMBA. „Hlavními úkoly, které před námi stojí, jsou stabilizace sdružení a rozšíření jeho členské základny. Vážíme si každého člena a chceme podporovat aktivní členství v ČeMBA.“

Nové vedení směřuje svoji činnost ke znovuzískání ztraceného kreditu a důvěryhodnosti sdružení v očích široké cyklistické veřejnosti. Současně s tímto úkolem chce navázat na nesporné úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout a stejně tak i pokračovat v již běžících či rozpracovaných projektech. Je třeba se vrátit zpět k myšlenkám a důvodům, které vedly k založení sdružení a terénní cyklisté je stále považují za aktuální.

Česká Mountainbiková Asociace, o.s. (ČeMBA, www.cemba.eu)

Je neziskovou organizací s celorepublikovou působností, která sdružuje české terénní cyklisty, jejichž zájmy zastupuje. Aktivně se podílí na vytváření lepších podmínek pro terénní cyklistiku v Česku.
Vznikla v roce 2007 v důsledku potřeby subjektu, který by mohl jednat se státem, samosprávou, ochranou přírody, lesníky a dalšími institucemi při řešení problematiky terénní cyklistiky a vytváření podmínek pro ni. V následujících letech se ČeMBA podařilo získat renomé u státní správy i laické veřejnosti a rozjet několik významných projektů (Lesní stezky, Bajková školka, Singltrek pod Smrkem atd.).

Přihlásit se do občanského sdružení nebo prodloužit své členství můžete na stránkách www.cemba.eu
Copyright 2024 Bajk.cz, www.bajk.cz